Menu

Kontakt

Swisspolhand Sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa
woj. mazowieckie

tel +48 22 8364706
fax +48 22 8361711
kom +48 501388409

a.zalas@swisspolhand.pl

KRS 0000185700, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 135.000,00 zł
NIP 521-27-40-891
REGON 012799117
Kontakt

Swisspolhand sp. z o.o.

ul. Ciołka 35 lok.75
01-445 Warszawa

tel.:+48 22 8364706
fax: +48 22 8361711
kom: +48 501388409

e-mail: a.zalas@swisspolhand.pl